شیوه تدوین و نگارش متون و نقشه فنی

ادعانامه اختراع:

ادعاها حدود حمایت یک اختراع را تعیین می­کنند. ادعاها برای یک اختراع ثبت شده از اهمیت ویژه ­ای برخوردارند چون اگر به خوبی تنظیم نشوند، حتی یک اختراع واقعاً ارزشمند می­تواند به یک اختراع بی ­ارزش تبدیل شود که به راحتی می­توان آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد.

مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چهارچوب مشخصه­ های فنی تعیین کند. هر اختراع می­تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا اعاها باید صریح بوده و دارای شرایط زیر باشد:

-         معقول بودن تعداد آن­ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره­ گذاری ترتیبی آن­ها در صورت تعدد

-         از اطلاعات افشا شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد

-         ویژگی­ های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات بیان نماید

-         جز در موارد غیر قابل اجتناب، از ارجاع به نقشه­ ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند "همانطور که در توصیف آمد" یا "همانطور که در نقشه­ ها نشان داده شده" خودداری شود

-         در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص­ کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد

-         مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد

توصیف اختراع:

مطابق ماده 10 آئین­ نامه اجرایی، توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:

-         عنوان اختراع به گونه­ ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است.

-         زمینه فنی اختراع مربوط

-         مشکل فنی و بیان اهداف

-         شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت­ هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.

-         ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق

-         توضیح اشکال، نقشه و نمودارها

-         بیان واضح و دقیق مزایای اختراع

-         ذکر صریح کاربرد

-         توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به­ کارگیری اختراع

خلاصه توصیف اختراع:

بر طیق ماده 13، خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی ­ای که به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

-         با عنوان شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 کلمه باشد.

-         شکل فنی، اساس راه­ حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید.

-         در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول­ های شیمیایی ی معادلات ریاضی باشد تا براساس آن ویژگی­ های اختراع به بهترین شکل بیان شود.

-         در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه­ های ارجاع­ دهنده به هر یک از نقشه­ ها در داخل پرانتز ذکر گردد.

-         عدم بیان ارزش و مزایای اختراع

نقشه اختراع:

طبق ماده 15 آئین­ نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات زیر توجه فرمایید:

-         بر روی کاغذ A4

-         با وضوح و شفافیت کامل و ترجیحاً در رسم آن­ها از ابزارهای فنی نقشه­ کشی استفاده شود.

-         تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.

-         تا حد امکان به صورت عمودی باشد.

-         اعداد و حروف خوانا باشد.

-         شامل نشانه باشد.

-         صفحات به ترتیب باشد.

-         هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

map

چاپ

مارادنبال کنید

           

مرکز ارائه قالب های فارسی جوملا و بسته های آموزش جوملا و طراحی سایت





برنامه نویسی و آموزش جوملا، طراحی انواع قالب جوملا (Template) و افزونه جوملا ( Plugin | Module | Component)

به صورت کاملا تخصصی و منطبق با فریم ورک جوملا مختص سیستم مدیریت محتوی جوملا

ModirHost.com

هاست نامحدود و هاست رایگان جوملا با قیمت شگفت انگیز

قالب جوملا/ قالب فارسی جوملا/ آموزش جوملا/ افزونه جوملا/ هاست جوملا